نمایش 1–12 از 48 نتیجه

نمایش 9 24 36

4520

• ساخته شده از مواد قابل تنفس که به کاهش تجمع حرارت و افزایش احساس راحتی هنگام پوشیدن آن کمک

پک تنفسی Versaflo PAPR

• هود پریمیوم دارای سیستم تعلیق قابل استفاده مجدد • انتخاب آسان قطعات منطبق • تیوب تنفسی QRS(مفصل گردان با

جلیقه ایمنی Safety vest

• برای کار در جاده، ساخت و ساز، ماموران عبور و مرور و غیره • سبک • نوار Velcro •

عینک series Tactile T2400

• عینک ایمنی مستطیل شکل سبک، دسته‌های صاف فضانوردی • مجهز به پد نرم برای اطمینان از یک انطباق راحت

فیلتر ماسک 2091

این فیلتـر ذرات NIOSH Approved P100، می‌توانــد در محیط‌هــای دارای برخــی ذرات روغنـی و غیـر روغنـی بـه کار رود.

فیلتر ماسک 501

برای نگه داشتن M3 فیلتر ذرات 11N5 بر روی کارتریج M3 سری 6000

فیلتر ماسک 502

بــرای اتصــال فیلتــر ذرات 3Mبــه ماسـک جـاذب ذرات 3M بـرای طیـف مختلفــی از کاربردهــا

فیلتر ماسک 5N11

NIOSH Approved بــرای محیط‌هــای دارای برخـی ذرات غیـر روغنـی. بـا کارتریـج هـای ســری 6000 و 3M نگهدارنــده فیلتــر 501 بـه

فیلتر ماسک 6002

NIOSH Approved در برابــر برخــی از گازهــای اســیدی و 100P

فیلتر ماسک 6003

NIOSH Approved در برابــر برخــی از بخــارات آلــی یــا گازهــای اســیدی

فیلتر ماسک 6006

NIOSH Approved در برابــر برخــی از بخـارات آلـی، گازهـای اسـیدی، آمونیاک، متیــل آمیــن یــا فرمالدئیــد