نمایش 1–12 از 55 نتیجه

نمایش 9 24 36

ANCHOR POSTS

• قابلیت فیلتر کردن 100% ذرات تا 3 میکرون آن اثبات شده است. • نفوذپذیری در برابر هوا و بخار

LaTCH Hooks | LaTCH Bag | LaTCH Coverall

#50080 LaTCH روپوش هارنس ایمنی • روپوش راحت دارای هارنس ایمنی در داخل آن • دارای سایزبندی از متوسط تاXL

LaTCH Horizontal Lifelines

#52510 10 Lifeline Horizontal LaTCH برای 10 متر #52520 20 LifeLine Horizontal LaTCH برای 20 متر • سیستم سه نفره

LaTCH R Horizontal Lifeline

5 ، #52605Lifeline Horizontal R LaTCH متر ،10 #52610Lifeline Horizontal R LaTCHمتر ،15 #52615Lifeline Horizontal R LaTCHمتر ،20 #52620Lifeline Horizontal

LaTCH Retract

0 RETRACT LaTCH m6 06,M #52010 RETRACT LaTCH m10 10,M #52020 RETRACT LaTCH m12 12,M #52030 RETRACT LaTCH m15 15,M

LaTCH RW Horizontal Lifeline

10 #52710، Lifeline Horizontal RW LaTCHمتر 20 ، #52720 Lifeline Horizontal RW LaTCHمتر • 2 حلقه برای انتخاب قالب •

RoLand Series Webbing Retractor

#52611 111 RoLand جمع کننده تسمه #52621 112 RoLand جمع کننده تسمه #52631 113 RoLand جمع کننده تسمه • تسمه

Spreader لیفت

Spreader بـرای کمربنـد ایمنـی NEWTON، کـه امـکان فـرودعمـودی (بـرای فضاهـای محـدود) را فراهـم می‌آورد.

چادر LaTCH CS Tent

#53020 چادر CS LaTCH • زمان نصب 60 ثانیه‌ای • طراحی کاملاً قابل رویت زرد و سفید • قابلیت محفوظ

سه پایه LaTCH CS TripodM

#53000 سه پایه CS LaTCH #53010 ابزار نجات، وینچ CS LaTCH • پایه‌های تلسکوپی آلومینیومی قابل تنظیم • سر از

سه پایه LaTCH-PRO CS TripodM

#53001 سه پایهCS-PRO LaTCH #53011 ابزار وینچ CS LaTCH • طناب کار در بالای سر قرار گرفته و به سادگی

سیسـتم‌ حفاظـت‌ طنـاب‌ نجـات‌ افقـی LADDLINE

سیسـتم ریلـی محـل اتصـال LADDLINE، یـک وسـیله محـل اتصـال از کالس D اسـت کـه مطابـق بـا اسـتاندارد EN 795 می‌باشـد.