نوشته ها

Posts Shortcodes

You can show the posts with Porto Blog, Porto Recent Posts shortcodes.


Recent

دستورالعمل نحوه قرار دادن محافظ گوش کاناسیف مدل QuadBlock و XPand

برای قرار دادن محافظ گوش QuadBlock همزمان با اینکه گوش خود را با دست مخالف به سمت بیرون و... بیستر بخوانید


Timeline

دسامبر 2018

دستورالعمل نحوه قرار دادن محافظ گوش کاناسیف مدل QuadBlock و XPand

برای قرار دادن محافظ گوش QuadBlock همزمان با اینکه گوش خود را با دست مخالف به سمت بیرون و بالا می کشید، نوک دایره ای شکل گوشی را وارد کانال گوش خود نمایید. برای حداکثر کاهش نویز، آن را تنظیم کنید.

برای خارج کردن محافظ QuadBlock از گوش باید گوشی را به آرامی بچرخانید تا اتصال آن جدا شود سپس آن را از گوش خارج نمایید. در صورتی که گوشی را به سرعت بیرون آورید ممکن است به پرده گوش آسیب برسانید.

برای قرار دادن محافظ گوش XPand طبق تصویر زیر عمل کنید


Grid

دستورالعمل نحوه قرار دادن محافظ گوش کاناسیف مدل QuadBlock و XPand

برای قرار دادن محافظ گوش QuadBlock همزمان با اینکه گوش خود را با دست مخالف به سمت بیرون و بالا می کشید، نوک دایره ای شکل گوشی را وارد کانال گوش خود نمایید. برای حداکثر کاهش نویز، آن را تنظیم کنید.

برای خارج کردن محافظ QuadBlock از گوش باید گوشی را به آرامی بچرخانید تا اتصال آن جدا شود سپس آن را از گوش خارج نمایید. در صورتی که گوشی را به سرعت بیرون آورید ممکن است به پرده گوش آسیب برسانید.

برای قرار دادن محافظ گوش XPand طبق تصویر زیر عمل کنید


Medium

دستورالعمل نحوه قرار دادن محافظ گوش کاناسیف مدل QuadBlock و XPand

برای قرار دادن محافظ گوش QuadBlock همزمان با اینکه گوش خود را با دست مخالف به سمت بیرون و بالا می کشید، نوک دایره ای شکل گوشی را وارد کانال گوش خود نمایید. برای حداکثر کاهش نویز، آن را تنظیم کنید.

برای خارج کردن محافظ QuadBlock از گوش باید گوشی را به آرامی بچرخانید تا اتصال آن جدا شود سپس آن را از گوش خارج نمایید. در صورتی که گوشی را به سرعت بیرون آورید ممکن است به پرده گوش آسیب برسانید.

برای قرار دادن محافظ گوش XPand طبق تصویر زیر عمل کنید

ادامه مطلب ...

Large

دستورالعمل نحوه قرار دادن محافظ گوش کاناسیف مدل QuadBlock و XPand

برای قرار دادن محافظ گوش QuadBlock همزمان با اینکه گوش خود را با دست مخالف به سمت بیرون و بالا می کشید، نوک دایره ای شکل گوشی را وارد کانال گوش خود نمایید. برای حداکثر کاهش نویز، آن را تنظیم کنید.

برای خارج کردن محافظ QuadBlock از گوش باید گوشی را به آرامی بچرخانید تا اتصال آن جدا شود سپس آن را از گوش خارج نمایید. در صورتی که گوشی را به سرعت بیرون آورید ممکن است به پرده گوش آسیب برسانید.

برای قرار دادن محافظ گوش XPand طبق تصویر زیر عمل کنید

ادامه مطلب ...

Large Alt

دستورالعمل نحوه قرار دادن محافظ گوش کاناسیف مدل QuadBlock و XPand

برای قرار دادن محافظ گوش QuadBlock همزمان با اینکه گوش خود را با دست مخالف به سمت بیرون و بالا می کشید، نوک دایره ای شکل گوشی را وارد کانال گوش خود نمایید. برای حداکثر کاهش نویز، آن را تنظیم کنید.

برای خارج کردن محافظ QuadBlock از گوش باید گوشی را به آرامی بچرخانید تا اتصال آن جدا شود سپس آن را از گوش خارج نمایید. در صورتی که گوشی را به سرعت بیرون آورید ممکن است به پرده گوش آسیب برسانید.

برای قرار دادن محافظ گوش XPand طبق تصویر زیر عمل کنید

ادامه مطلب ...

Full

دستورالعمل نحوه قرار دادن محافظ گوش کاناسیف مدل QuadBlock و XPand

برای قرار دادن محافظ گوش QuadBlock همزمان با اینکه گوش خود را با دست مخالف به سمت بیرون و بالا می کشید، نوک دایره ای شکل گوشی را وارد کانال گوش خود نمایید. برای حداکثر کاهش نویز، آن را تنظیم کنید.

برای خارج کردن محافظ QuadBlock از گوش باید گوشی را به آرامی بچرخانید تا اتصال آن جدا شود سپس آن را از گوش خارج نمایید. در صورتی که گوشی را به سرعت بیرون آورید ممکن است به پرده گوش آسیب برسانید.

برای قرار دادن محافظ گوش XPand طبق تصویر زیر عمل کنید

ادامه مطلب ...

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *